Video hướng dẫn xuất báo cáo

Xuất báo cáo chấm công là công đoạn thường sẽ phải làm của nhân viên quản trị. Đây là nơi giúp bạn tổng hợp các dữ liệu đã khai báo và thu thập được từ máy chấm công (nhân viên chấm công) để xuất ra các báo cáo chấm công trong tháng. Để sử dụng chức năng này bạn vào menu “Báo cáo” hoặc shotcut “Báo cáo” trên thanh công cụ, sau đó làm theo các bước sau để có thể xuất ra các báo cáo chấm công:

Báo cáo chấm công

  1. Vào chức năng báo cáo.
  2. Chọn đối tượng muốn lọc dữ liệu chấm công trong vùng 2. Đối tượng này có thể là toàn bộ công ty, một bộ phận hoặc một nhân viên đơn lẻ.
  3. Chọn ngày bắt đầu xuất báo cáo, thời gian này sẽ là tháng xuất báo cáo và ngày bắt đầu xuất báo cáo. Tại đây bạn sẽ chọn tháng mà bạn muốn xuất dữ liệu (vd: tháng 6 năm 2017) và ngày bắt đầu bạn muốn xuất dữ liệu (vd: ngày mùng 1), phần mềm sẽ tính toán và xuất ra dữ liệu trong một tháng tính từ ngày bắt đầu và tháng năm đã được chọn. VD: bạn chọn tháng là tháng 6 năm 2017 và ngày bắt đầu là ngày 5, phần mềm sẽ tính toán và xuất báo cáo từ ngày 5 tháng 6 năm 2017 đến ngày 4 tháng 7 năm 2017 (quay vòng đủ 1 tháng tính từ ngày bắt đầu).
  4. Bấm “Lọc” để phần mềm tính toán và hiển thị trước các dữ liệu đã tính toán được.
  5. Chọn các mẫu báo cáo dạng file excel bạn muốn sau đó lưu lại.

Form xuất báo cáo FTA

Chọn mẫu báo cáo cần xuất

Form chọn đường dẫn lưu file

Chọn nơi lưu file excel báo cáo

  • Chú ý: khi xem trước dữ liệu, để tăng hiệu năng của phần mềm, FTA sẽ không hiển thị hết dữ liệu xem trước trên phần mềm mà sẽ phân trang ra để không bị tốn nhiều thời gian hiển thị dữ liệu không cần thiết. Nếu muốn xem tiếp các dữ liệu trực tiếp trên phần mềm bạn chọn các trang tiếp theo ở phía bên dưới để xem các dữ liệu tiếp theo.
  • Mẹo: để xem chi tiết thời gian làm, bạn có thể nhấn đúp chuột vào dòng bạn muốn xem chi tiết.

form chi tiết thời gian làm

Xem thêm:

 Báo cáo chấm công chi tiết

Báo cáo bảng công tháng

Báo cáo bảng công tháng theo ký hiệu

Báo cáo bảng tổng hợp công

Báo cáo danh sách đi muộn về sớm

Báo cáo đi muộn theo tháng

Báo cáo làm thêm

Báo cáo làm thêm chia ngày đêm

Báo cáo văng mặt

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay