Chức năng quản lý phân quyền là chức năng giúp bạn có thể phân quyền sử dụng các tính năng trên phần mềm, khai báo này sẽ làm cơ sở để bạn định nghĩa quyền sử dụng bên trong tài khoản đăng nhập khi bạn thêm mới hoặc chỉnh sửa (vd: quyền admin có thể được sử dụng tất cả các tính năng, quyền user chỉ được sử dụng vài tính năng và bộ phận mà bạn phân quyền). Để truy cập vào chức năng này bạn chọn menu Hệ thống -> Tài khoản đăng nhập -> Quản lý quyền sử dụng.

Quản lý phần quyền

  1. Vùng 1 là danh sách các quyền đã được khai báo trên phần mềm
  2. Tên quyền: là tên quyền sử dụng.
  3. Chức năng: là danh sách cách chức năng được phép/không được phép sử dụng.
  4. Bộ phận: là danh sách các bộ phận mà quyền này được phép quản lý.
  • Để tạo quyền mới, bạn bấm vào nút “Thêm mới”, điền tên quyền muốn thêm mới, tiếp theo bạn nhấn vào tab “Chức năng”, chọn các chức năng mà quyền này có thể được sử dụng trên phần mềm (có thể xem, sửa dữ liệu, xóa dữ liệu), sau đó chọn sang tab “Bộ phân quản lý” để chọn các bộ phần mà quyền này được phép quản lý. Sau khi khai báo xong, các bạn bấm “Lưu” để thêm quyền mới.
  • Để chỉnh sửa quyền đã được đăng ký trước đó, bạn chọn tên quyền trên danh sách cần sửa (trong vùng 1) sau đó tiến hành sửa các thông tin cần thiết rồi bấm “Lưu” để lưu lại các chính sửa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay