Video hướng dẫn xuất báo cáo

Báo vắng mặt là mẫu báo cáo giúp người dùng liệt kê các nhân viên không đi làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, để xuất mẫu báo cáo này trên form xuất báo cáo chấm công bạn bấm nút “Vắng mặt”.

báo báo cáo chấm công vắng mặt

Mẫu báo cáo vắng mặt

Tại đây phần mềm sẽ liệt kê cho bạn ngày và nhân viên vắng mặt (không chấm công) từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần. Báo cáo sẽ nhóm từng bộ phận vào một và hiển thị các thông tin khác của nhân viên như mã, họ và tên, chức vụ… cốt ghi chú sẽ hiển thị ký hiệu vắng mặt nếu nhân viên được đăng ký vắng mặt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay