Video hướng dẫn xuất báo cáo

Báo cáo làm thêm là mẫu báo cáo tổng hợp các dữ liệu làm thêm (tăng ca) của nhân viên. Mẫu báo cáo này sẽ giúp bạn tổng hợp các dữ liệu làm thêm của nhân viên theo từng ngày, cuối báo cáo là tổng hợp số phút mà nhân viên làm thêm được trong tháng. Để xuất mẫu báo cáo này, tại form xuất báo cáo chấm công bạn nhấn nút “Làm thêm” chọn “Làm thêm theo tháng”.

Mẫu báo cáo chấm công làm thêm theo tháng

Mẫu báo cáo chấm công làm thêm theo tháng

Tại đây báo cáo sẽ hiển thị số phút mà nhân viên được tính làm thêm theo từng ngày, cuối báo cáo sẽ có những cột tổng hợp thời gian làm thêm của nhân viên trong tháng là:

  • Tổng: là tổng số phút được tính làm thêm trong tháng.
  • Ngày thường: là số phút được tính làm thêm từ thứ 2 đến thứ 7.
  • Chút nhật: là số phút được tính làm thêm trong ngày chủ nhật.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay