Video hướng dẫn xuất báo cáo

Là mẫu báo cáo mở rộng của báo cáo làm thêm theo tháng, mẫu báo cáo này sẽ chia thời gian làm thêm trong ngày của nhân viên ra 2 ô riêng biệt là ngày và đêm. Để xuất mẫu báo cáo này tại form xuất báo cáo chấm công bạn bấm vào nút “Làm thêm” chọn “Làm thêm chia ngày đêm”.

Mẫu báo cáo làm thêm chia ngày đêm

Mẫu báo cáo chấm công làm thêm theo tháng chia ngày đêm

Tại đây, mỗi nhân viên sẽ có 2 ô theo từng ngày ngày riêng biệt là N (ngày) và Đ (đêm). Ô ngày thể hiện số phút được tính làm thêm trong khung giờ ngày và ô đêm thể hiện số phút được tính làm thêm trong khung giờ đêm, các ô ở cuối báo cáo bao gồm:

 • Tổng: là tổng số phút làm thêm được tính trong tháng.
 • Ngày thường:
  • Ngày: là số phút làm thêm ban ngày của nhân viên từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.
  • Đêm: là số phút làm thêm ban đêm của nhân viên từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.
 • Chủ nhật:
  • Ngày: là số phút làm thêm ban ngày của nhân viên ngày chủ nhật.
  • Đêm: là số phút làm thêm ban đêm của nhân viên ngày chủ nhật.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay