Video hướng dẫn xuất báo cáo

Báo cáo chấm công đi muộn theo tháng là mẫu báo cáo giúp bạn thống kê số phút đi muộn của nhân viên theo từng ngày trong tháng. Để xuất báo cáo này, tại form xuất báo cáo bạn nhấn nút “Đi muộn” và chọn “Bảng đi muộn theo tháng”.

Báo cáo chấm công đi muộn theo tháng

Mẫu báo cáo chấm công đi muộn tháng

Tại đây báo cáo sẽ trình bày số phút đi muộn của nhân viên theo từng ngày trong tháng, nếu nhân viên không bị tính đi muộn báo cáo sẽ hiện số 0 theo từng ngày, nếu nhân viên bị tính đi muộn báo cáo sẽ hiện số phút mà nhân viên bị tính đi muộn. cuối báo cáo là thông kê số lần đi muộn và số phút đi muộn của từng nhân viên.

Xem thêm :Xuất báo cáo chấm công

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay