Video hướng dẫn

Cấu hình tham số hệ thống là chức năng giúp bạn khai báo các tham số ban đầu của hệ thống, đặc biệt là tham số kiểu máy bên trong tham số hệ thống. để truy cập chức năng này các bạn chọn mục hệ thống -> Tham số hệ thống.

cấu hình tham số fta

Tại form cấu hình hệ thống bao gồm các tham số:

  1. Tên đơn vị: là tên đơn vị – công ty sử dụng phần mềm. đây là tham số sẽ hiển thị lên các báo cáo chấm công về sau này.
  2. Hiển thị nhân viên đã nghỉ việc: khi chọn tính năng này, các nhân viên có tham số ngày kết thúc làm việc trong thông tin nhân viên nhỏ hơn thời gian hiện tại sẽ vẫn được hiển thị trên cây nhân sự vào các báo cáo. Nếu không chọn tính năng này, các nhân viên có thời gian ngày kết thúc làm việc (Ngày ra trong thông tin nhân viên) nhỏ hơn mốc 23 giờ 59 phút ngày cuối cùng trong tháng hiện tại sẽ được ẩn khỏi cây nhân viên và các báo cáo về sau.
  3. Kiểu máy: là hãng máy chấm công mà đơn vị đang sử dụng, đây là tham số cần được cấu hình chính xác để phần mềm có thể kết nối được với máy chấm công. Nếu chưa chắc chắn hiện tại mình đang sử dụng máy chấm công của hãng nào, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp thiết bị để có thể khai báo chính xác.
  4. TS tính công: là tham số quyết định các tính công làm việc của công nhân viên trên các báo cáo chấm công về sau. nếu các bạn chọn tròn công, phần mềm sẽ làm tròn đủ lên bằng hệ số công trong ca làm việc mà nhân viên đó làm nếu nhân viên đó có làm việc bất chấp nhân viên đó có về sơm hoặc đi muộn (vd: ca làm việc quy định là đủ 480 phút được tính 1 công, nhân viên chỉ cần làm nhiều hơn 1 phút là được tính 1 công), nếu bạn chọn lẻ công thì phần mềm sẽ tính theo công thức giờ làm được / giờ làm tiêu chuẩn nhân với hệ số công của ca làm việc (vd: ca làm việc quy định là đủ 480 phút thì được tính 1 công, nhân viên đi làm được 240 phút thì số công được tính cho nhân viên là 0.5 công).
  5. Ngường lọc: đây là tham số giúp phấn mềm lọc ra các giờ chấm công gần nhau của nhân viên trong ngướng lọc này. vd: tham số ngướng lọc đặt là 5, toàn bộ các giờ chấm công trong vòng 5 phút của nhân viên tính từ giờ chấm công gần nhất sẽ bị loại bỏ (nhân viên chấm công vào làm việc lúc 8 giờ 0 phút 30 giây, để chắc chắn là đã chấm công thành công, nhân viên này chấm công thêm lần nữa lúc 8 giờ 1 phút, phần mềm sẽ loại lần chấm công lúc 8 giờ 1 phút và chỉ giữ lại lần chấm công lúc 8 giờ 0 phút 30 giây để tính giờ làm).
  6. Ngưỡng xóa: các máy chấm công đều có bộ nhớ bản ghi công của nhân viên trên máy, tùy từng thiết bị mà sẽ có dung lượng bộ nhớ khác nhau. Mỗi lần chấm công của nhân viên máy chấm công sẽ lưu lại thành 1 bản ghi (tùy máy) và khi dung lượng bản ghi vượt quá số lượng tối đa mà thiết bị có thể lưu trữ thì thiết bị sẽ báo “Bộ nhớ bị đầy” (tùy máy) và nhân viên không thể thực hiện chấm công được nữa (một số hãng máy sẽ xóa bản ghi cũ nhất đi và đè lên bản ghi mới). Tham số ngưỡng xóa này sẽ tự động xóa các bản ghi chấm công ( sau khi đã tải toàn bộ dữ liệu chấm công về phần mềm) của nhân viên trên máy chấm công nếu như số bản ghi trên máy chấm công vượt quá ngường cho phép này.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay