Để có thể kết nối máy chấm công từ ngoài internet thì ngoài việc sử dụng phương thức kết nối bằng domain dns thông qua việc cấu hình NAT trên modem internet thì hãng HIP còn hỗ trợ thêm 1 phương thức kết nối khác là kết nối ngang hàng P2P. Bài viết này admin sẽ hướng dẫn các bạn kết nối máy chấm công HIP với phần mềm FTA bằng phương thức P2P.

Bước 1: Cầu hình địa chỉ p2p Server IP trên máy.

Bạn vào Menu -> Comm. (Giao tiếp) -> P2P Server IP, đổi ip server về địa chỉ s1.idmart.vn

Bước 2: Cầu hình IP, default gateway.

Cấu hình ip và default gateway theo đúng dải địa chỉ mạng mà máy chấm công cắm vào (mẹo: bạn có thể bất DHCP thành ON để nó tự nhận).

Bước 3: ghi lại địa chỉ p2p Addr của máy chấm công

Bạn vào Menu -> About (Về), tại đây bạn ghi lại địa chỉ

 

Như trên hình, địa chỉ P2P của máy thử nghiệm là 235477, địa chỉ này sẽ được khai báo lên phần mềm ở bước sau.

Bước 4: khai báo trên FTA 2.2

Để khai báo (hoặc sửa) bạn vào mục khai báo máy chấm công bấm Thêm hoặc chọn máy muốn sửa rồi bấm Sửa

Tại đây mục Kiểu kết nối bạn để là P2P, mục IP/Domain thì bạn nhập vào địa chỉ P2P của máy bạn vừa lấy được từ bước 3 rồi bấm lưu.

Sau khi đã cấu hình xong các bước trên bạn có thể kết nối và sử dụng máy chấm công bình thường.

Top 5 phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

Phần mềm chấm công cho máy chấm công Virdi Hàn Quốc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay