Để chuyển bộ phận – phòng ban cho nhân viên đã có sẵn trên phần mềm quản lý chấm công FTA, bạn có 2 cách để chuyển nhân viên sang phòng ban khác:

Cách 1:

Trên cây nhân sự bạn nhấn đúp chuột vào nhân viên mà bạn muốn chuyển

cây nhân sự

Tại form thông tin nhân viên, bạn chọn lại bộ phận của nhân viên tại mục “Bộ phận” sau đó bấm lưu để lưu lại thông tin nhân viên.

 form thông tin nhân viên

Cách 2:

Trên trình đơn bạn chọn Công cụ => Chuyển bộ phận – phòng ban.

hướng dẫn đổi bộ phận phòng ban

Tại form chức năng bên dưới bạn làm theo các bước sau:

hướng dẫn chuyển bộ phân cho nhân viên

  1. Chọn bộ phận hoặc nhân viên muốn chuyển phòng ban (ở vùng đỏ số 1).
  2. Chọn bộ phận mà nhân viên sẽ chuyển đến (ở vùng đỏ số 2).
  3. Nhấn 1 trong 2 nút ở vùng đỏ số 3 để chuyển nhân viên sang bộ phận muốn chuyển. nút >> dùng khi muốn chuyển tất cả nhân viên có trong bộ phận đã chọn sang bộ phận mới, nút > để chuyển từng nhân viên mà bạn chọn sang bộ phận mới.
  4. Nhấn lưu để xác nhân chuyển những nhân viên muốn chuyển.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay