Video hướng dẫn xuất báo cáo

Báo cáo chấm công theo giờ là hệ thống báo cáo hướng đến đối tượng có nhu cầu chấm công theo số giờ làm được của nhân viên trong hệ thống mà không cần quan tâm đến các thông số làm việc khác của nhân viên như đi muộn, về sớm, công làm, làm thêm… để sử dụng hệ thống báo cáo này, trên trình đơn bạn chọn Báo cáo -> Chấm công theo giờ.

giao diện chấm công theo giờ

giao diện báo cáo chấm công theo giờ

Hệ thống hoạt động giựa vào cơ chế khá đơn giản, nó sẽ lấy 2 lần chấm công gần nhất là 1 lần vào và một lần chấm công ra rồi tính ra số phút nhân viên làm được.

Để xuất báo cáo, bạn chọn đối tượng muốn xuất báo cáo trên cây nhân sự (nhân viên phòng ban hoặc tên công ty) sau đó chọn tháng xuất báo cáo, ngày bắt đầu muốn xem báo cáo sau đó bấm lọc để phần mềm tiến hành tính toán.

  • Lưu ý: nút “Cấu hình” là nút chức năng giúp bạn cấu hình 1 số thông số trong quá trình tính toán chấm công

cấu hình báo cáo chấm công theo giờ

Trong đó: “Thời gian Vào – Ra lớn nhất” là số phút lớn nhất giữa 2 lần chấm công vào và ra để tính toán, nếu 2 lần chấm công vào và ra vượt qua ngưỡng này thì phần mềm sẽ bỏ qua không tính đến, “Kiểu tính vào ra” là cảnh để phần mềm tính giờ vào và giờ ra, nếu chọn “Vào ra xen kẽ” thì phần mềm sẽ lấy 2 giờ chấm công gần nhất để tính giờ và giờ đầu tiên là vào và giờ tiếp theo là ra nếu chọn “Trạng thái theo máy” thì phần mềm sẽ lấy giờ vào ra theo cấu hình máy chấm công (trong mục Khai báo máy chấm công)

Sau khi bấm lọc, để xuất ra excel bạn chọn nút “Excel” sau đó chọn mẫu excel mà bạn muốn sử dụng. Tại đây sẽ có 2 mẫu để bạn lựa chọn:

  • Mẫu báo cáo “Bảng tổng hợp”: mẫu báo cáo này giúp bạn tổng hợp số giờ làm việc được theo từng ngày của từng nhân viên, tại cột tổng giờ là số giờ làm việc của nhân viên làm được trong ngày chủ nhất và tổng số giờ làm việc được trong cả tháng (bao gồm cả chủ nhật)

Báo cáo chấm công theo giờ

  • Mẫu báo cáo “Bảng chi tiết”: đây là mẫu liệt kê chi tiết thời gian vào, thời gian ra, thời gian tính được của từng nhân viên.

Báo cáo chấm công chi tiết

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay