Tôi có ca hành chính làm việc sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h đến 17h, nhân viên được phép đi muộn 5 phút và làm thêm tối thiểu 30 phút sau ca mới được tính làm thêm sau ca.

Trả lời: bạn cần khai báo một số tham số sau, các tham số khác để mặc định

 • Tên ca: tùy ý.
 • Viết tắt: tùy ý, tối đa 6 ký tự.
 • Bắt đầu làm việc: 08:00
 • Kết thúc làm việc: 17:00
 • Bắt đầu vào ca: 06:00
 • Kết thúc vào ca: 09:00
 • Bắt đầu ra về: 09:01
 • Kết thúc ra về: 2300 (đây là thời gian muộn nhất mà người lao động có thể chấm ra về trong ca làm việc này).
 • Làm thêm tối thiểu sau: 30
 • Cho phép đi muộn: 5

Công nhân của tôi có ca làm việc qua đêm là ca 3 từ 22 giờ ngày hôm trước làm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, nhân viên có thể làm thêm sau ca khoảng 1 tiếng, nhân viên ca này không được phép đi muộn, làm thêm tối thiểu sau ca 15 phút.

Trả lời: bạn cần khai báo một số tham số sau, các tham số khác để mặc định

 • Tên ca: tùy ý.
 • Viết tắt: tùy ý.
 • Ca qua đêm: tích chọn.
 • bắt đầu làm việc: 22:00
 • Kết thúc làm việc: 06:00
 • Bắt đầu vào ca: 23:00
 • Kết thúc vào ca: 01:00
 • Bắt đầu ra về: 01:01
 • Kết thúc ra về: 0800 (đây là thời gian muộn nhất mà người lao động có thể chấm ra về trong ca làm việc này).
 • Làm thêm tối thiểu sau: 15

Tôi có ca gãy làm việc từ 08 sáng đến 12 giờ nghỉ, sau đó 16 giờ vào làm đến 20 giờ tối nghỉ, điều qua trọng là nhân viên phải chấm vào làm việc lúc 8 giờ sáng và chấm công về lúc 12 giờ trưa, buổi chiều vào làm việc chấm tương tự như thế, phần mềm phải tính được giờ đi muộn và về sớm của buổi sáng và buổi chiều.

Trả lời: bạn khai báo 2 ca làm việc và gộp 2 ca làm việc đó vào 1 lịch trình làm việc, cụ thể như sau:

 • khai báo ca làm việc sáng có thời gian bắt đầu làm việc là 08:00, kết thúc làm việc là 16:00, bắt đầu vào 07:00, kết thúc vào 09:00, bắt đầu ra về: 11:00, kết thúc ra về lúc 13:00, thời gian nghỉ giữa ca nếu không có thì ta có thể gõ 1 khung giờ ở giữa là 10:00 kết thúc nghỉ là 10:00. Ca chiều làm việc có thời gian bắt đầu làm việc: 16:00, kết thúc làm việc lúc 20:00, bắt đầu vào lúc 15:00, kết thúc vào 17:00, bắt đầu ra về: 19:00, kết thúc ra về lúc 23:00, thời gian nghỉ giữa ca nếu không có thì ta có thể gõ 1 khung giờ ở giữa là 18:00 kết thúc nghỉ là 18:00.
 • Tạo một lịch trình làm việc gồm 2 ca trên sau đó gán lịch trình này cho từ nhân viên làm theo khung giờ này (tham khảo: Đăng ký lịch trình làm việc).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay