Video hướng dẫn xuất báo cáo

Báo cáo điểm danh nhân viên là mẫu báo cáo tổng hợp và hiển thị trạng thái nhân viên làm việc của nhân tại ngày xuất báo cáo. Để xuất báo cáo này, trong form xuất báo cáo chấm công bạn nhất nút “Báo cáo khác” chọn “Điểm danh hôm nay”. Mẫu cáo cáo này có 2 sheet thể hiện dữ liệu khác nhau, sheet đầu tiên là bảng tổng hợp và sheet thứ 2 là sheet dữ liệu chi tiết thể hiện trạng thái làm việc của từng nhân viên.

Bảng điểm danh nhân viên

Báo cáo tổng hợp điểm danh

Báo cáo này sẽ tổng hợp trạng thái làm việc theo từng bộ phận, tại đây bạn sẽ biết được tổng số nhân viên của bộ phận đó là bao nhiêu (cột tổng số thực tế), có bao nhiêu nhân viên trong bộ phận đang làm việc (cột tổng số đang làm việc), có bao nhiêu nhân viên trong bộ phận đã chấm công ra (cột tổng số đã về) và có bao nhiêu nhân viên trong bộ phận này chưa đi làm (cột tổng số chưa làm việc).

Báo cáo điểm danh chi tiết

Báo cáo điểm danh chi tiết

Bảng điểm danh chi tiết này sẽ cho bạn chi tiết trạng thái làm việc của từng nhân viên như đang làm việc, đã về hoặc chưa làm việc và thời gian chấm công của nhân viên đó.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay