hướng dẫn khai báo bộ phận phòng ban

Quản lý bộ phận – phòng ban là chức năng quản lý các bộ phận – phòng ban đã được khai báo trước đó, tại đây bạn có thể thêm – sửa – xóa các bộ phận – phòng ban mà bạn muốn. nói thêm về ý nghĩa của việc khai báo bộ phận – phòng bên trên phần mềm, việc khai báo các bộ phận – phòng ban lên phần mềm sẽ giúp bạn gom nhóm các nhân viên lại với nhau để dễ dạng cho việc quản lý và xuất báo cáo chấm công về sau. để sử dụng chức năng này, trên menu bạn vào Danh mục -> Bộ phận – phòng ban

quản lý bộ phận

  • Để thêm mới bộ phận – phòng bạn: bạn chọn đối tượng cha mà bộ phận đó nằm ở bên trong (vd: bộ phận kế toàn nằm trong công ty A thì chọn công ty A, nếu bộ phận kế toán nằm trong bộ phận văn phòng thì ta chọn bộ phận văn phòng) trên danh sách phòng ban, nhấn , form thông tin hiện ra, điền tên bộ phần rồi bấm  để thêm mới bộ phận vừa khai báo.
  • Để chính sửa tên phòng ban: bạn chọn phòng ban muốn chỉnh sửa, bấm  và điển tên bộ phận muốn chính sửa rồi bấm lưu để lưu lại.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay