Lý do vắng mặt là chức năng giúp bạn khai báo các lý do vắng mặt, các lý do này sẽ được sử dụng để đăng ký vắng mặt cho nhân viên trên phần mềm nếu bạn muốn quản lý. Để sử dụng chức năng này, trên menu bạn vào Danh mục -> Lý do vắng mặt.

danh mục lý do vắng mặt FTA

Để thêm mới các lý do vắng mặt: bạn nhấn  để thêm mới các lý do văng mặt. Tại form nhập thông tin khai báo lý do vắng mặt, bạn tiến hành điền các thông tin sau:

khai báo lý do văng mặt FTA

 • Tên lý do: là tên lý do vắng mặt.
 • Viết tắt: là ký tự viết tắt đại diện cho lý do vắng mặt này. Tên viết tắt này sẽ là các ký tự hiển thị trên các báo cáo chấm công về sau này.
 • HS ngày thường: là hệ số công được tính ở ngày làm việc thường trong tuần (khác chủ nhật), đấy là số công mà nhân viên được cộng vào tổng công nếu nhân viên được đăng ký ở ca làm việc mà ngày làm việc được quản trị viên đăng ký nghỉ cho nhân viên.
 • HS ngày nghỉ: tương tự HS ngày thường, chỉ khác là nó được áp dụng cho ngày chủ nhật.
 • Loại vắng mặt: là tham số định nghĩa kiểu vắng mặt. Hiện tại phần mềm hỗ trợ 3 loại vắng mặt là:
  • Cả ca: định nghĩa đây là kiểu vắng mặt cả ca ca làm việc, khi đăng ký kiểu vắng mặt này chỉ được xét đến khi nhân viên không đi làm việc trong ngày đăng ký vắng mặt.
  • Nửa ca đầu: định nghĩa nhân viên được đăng ký vắng mặt chỉ nửa ca làm việc đầu tiên (tính từ ca mốc vào ca đến mốc bắt đầu nghỉ trong ca làm việc). Nếu được đăng ký nghỉ bẳng lý do văng mặt có loại vắng mặt này, phần mềm sẽ không xét đi muộn cho nhân viên (đi muộn = 0).
  • Nửa ca cuối: tương tự nửa ca đầu, chỉ khác là áp dụng ở nửa ca sau của ca làm việc (tính từ mốc kết thúc nghỉ giữa ca đến mốc kết thúc làm) và phần mềm sẽ không xét về sớm cho nhân viên.

Sau khi nhập các thông tin trên, bạn bấm  để thêm mới lý do nghỉ bạn vừa khai báo.

Để sử thông tin lý do vắng mặt: trên danh sách lý do vắng mặt, bạn chọn lý do vắng mặt bạn muốn chỉnh sửa sau đó bạn bấm , tại form thông tin lý do vắng mặt bạn tiến hành sửa các thông tin cần sửa sau đó bấm  để lưu lại thông tin bạn vừa chỉnh sửa.

2 thoughts on “Quản lý khai báo lý do vắng mặt

 • Nguyễn Thị Tuyết

  Chào anh chị! Tôi muốn ghi lý do ‘ đi muộn’ ‘ về sớm’ cho nhân viên thì tôi phải làm như thế nào. Cảm ơn!

  Reply
  • Administrator

   Chị có thể khai báo lý do nghỉ với tên là đi muộn và về sớm, loại vắng mặt là nửa ca đầu với đi muộn và nửa ca sau với về sớm.

   Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay