Quản lý nhân viên

Video hướng dẫn khai báo thông tin nhân viên Quản lý nhân viên là chức năng giúp bạn quản lý các nhân viên trên hệ thống, tại đây bạn có thể thêm – sửa – xóa các thông tin của nhân viên như ảnh, họ tên, số ID, địa chỉ…. Để truy cập vào chức […]

Read more
Quản lý khai báo ca làm việc

Chức năng quản lý ca làm việc là chức năng liệt kê – quản lý các ca làm việc được khai báo trên hệ thống, tại đây bạn có thể thêm mới – chính sửa các ca làm việc theo thực tế chấm công tại công ty bạn. Nói kỹ hơn về ca làm việc, […]

Read more
Quản lý tài khoản đăng nhập

Quản lý tài khoản đăng nhập là chức năng giúp bạn có thể quản lý các tải khoản đăng nhập vào phần mềm, đây là chức năng không bắt buộc phải khai báo khi sử dụng vì mặc định phần mềm sẽ bỏ qua yêu cầu đăng nhập phần mềm nếu như không có ít […]

Read more
Quản lý phân quyền

Chức năng quản lý phân quyền là chức năng giúp bạn có thể phân quyền sử dụng các tính năng trên phần mềm, khai báo này sẽ làm cơ sở để bạn định nghĩa quyền sử dụng bên trong tài khoản đăng nhập khi bạn thêm mới hoặc chỉnh sửa (vd: quyền admin có thể […]

Read more
Cấu hình tham số hệ thống

Video hướng dẫn Cấu hình tham số hệ thống là chức năng giúp bạn khai báo các tham số ban đầu của hệ thống, đặc biệt là tham số kiểu máy bên trong tham số hệ thống. để truy cập chức năng này các bạn chọn mục hệ thống -> Tham số hệ thống. Tại […]

Read more
bán máy chấm công vân tay