Giờ điểm danh là chức năng giúp bạn quản lý các giờ chấm công của nhân viên trong công ty, các giờ chấm công này là dạng dữ liệu đầu vào (chưa qua tính toán) được tải về từ máy chấm công hoặc do người quản trị phần mềm thêm vào. Để sử dụng chức năng này bạn trên menu bạn chọn Quản lý chấm công -> Giờ điểm danh hoặc shotcut trên thanh công cụ.

quản lý điểm danh chấm công

 1. Chọn đối tượng muốn xem dữ liệu trên cây nhân sự.
 2. Chọn khoảng ngày mà bạn muốn xem.
 3. Nhấn lọc để lọc dữ liệu.

Tại đây bạn có thể xem hoặc xuất ra file excel giờ chấm công của đối tượng mà bạn đã chọn.

Thêm mới bản ghi chấm công

Để thêm giờ chấm công (do nhân viên quên chấm công phải thêm bằng tay trên phần mềm) bạn chọn đối tượng muốn thêm trên cây nhân sự (có thể là bộ phận hoặc nhân viên) sau đó bấm nút “Thêm”

thêm giờ FTa

Tại form nhập liệu như bên trên gồm có:

 • Ngày: là ngày bạn thêm giờ chấm công.
 • Thời gian: là thời gian chấm công bạn muốn thêm.
 • Trạng thái: là định nghĩa giờ chấm công này là vào hay ra.
 • Đầu đọc: là đầu đọc mà nhân viên đó chấm.

Xóa bản ghi chấm công

Để xóa bản ghi chấm công bạn làm theo các bước sau:

xóa giờ điểm danh FTA

 1. Chọn đối tượng muốn lọc dữ liệu.
 2. Chọn khoảng ngày lọc dữ liệu.
 3. Chọn bản ghi chấm công muốn xóa.
 4. Bấm “Xóa” để xóa dữ liệu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay