Đăng ký ca làm việc là một tính năng phụ trong việc chấm công cho nhân viên, chức năng này giúp cho quản trị viên có thể đăng ký trực tiếp ca làm việc của nhân viên trong ngày mà không cần xét đến lịch trình làm việc của nhân viên hay nói các khác, phần mềm sẽ không tìm ca làm việc theo lịch trình đã được đăng ký trước đó mà dựa vào ca mà người quản trị đăng ký cho nhân viên trên phần mềm. Việc sử dụng chức năng này là không thường xuyên và nó chỉ phải sử dụng đến khi phần mềm tìm sai ca làm việc của nhân viên (thương chỉ có thể xảy ra với lịch trình có giờ làm chồng chéo nhau). Để sử dụng chức năng này bạn vào menu Quản lý chấm công -> Đăng ký ca làm việc sau đó thực hiện theo các bước sau:

đăng ký ca làm việc cho nhân viên

  1. Chọn đối tượng muốn đăng ký (có thể là phòng ban, nhân viên hoặc cả công ty).
  2. Chọn ca muốn đăng ký.
  3. Chọn khoảng ngày muốn đăng ký.
  4. Chọn nhân viên muốn đăng ký.
  5. Bấm “Áp dụng” để cập nhật lại đăng ký ca mới.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay