Tôi có 2 nhân viên quản lý máy chấm công, làm cách nào để tôi có thể cài đặt trên 2 máy tính?

Đối với mô hình cần cài đặt phần mềm quản lý chấm công trên nhiều máy tính chạy chung một cơ sở dữ liệu thì việc cấu hình hơi phức tạp một chút. Mô hình hệ thống lúc này sẽ gồm 1 máy tính đóng vai trò máy chủ dùng để quản lý và lưu trữ […]

Read more
Tôi muốn kết xuất báo cáo chấm công, giờ tôi phải làm những gì?

Hướng dẫn xuất báo cáo phần mềm chấm công FTA Đầu tiên để có thể xuất báo cáo chấm công, bạn chắc chắn rằng thông tin nhân viên đã được khai báo, để chắc chắn rằng thông tin nhân viên đã được khai báo bạn vào chức năng Quản lý nhân viên để kiểm tra sau đó […]

Read more
Tôi mới cài đặt phần mềm chấm công FTA, giờ tôi phải khai báo những gì?

Đối với những bạn cài đặt mới phần mềm chấm công FTA, các bạn làm theo các bước tối thiểu và bắt buộc để sử dụng phần mềm: Cấu hình tham số hệ thống: đây là mục khai báo giúp bạn khai báo các thông tin tham số đầu tiên của phần mềm như tên […]

Read more
bán máy chấm công vân tay