Công ty tôi làm ca hành chính từ 8h đến 17 giờ, nghỉ trưa từ 12h đến 13h. Do việc nhân viên ra ngoài ăn trưa nên ban giám đốc yêu cầu theo dõi cả thời gian ra ngoài buổi trưa, yêu cầu nhân viên chấm công lúc 8h – 12h – 13h – 17h và các lần đi muộn về sớm của từng lần vào ra.

Trả lời: đối với yêu cầu này, thực hiện khai báo  2 ca làm việc khác nhau, một ca sáng và một ca chiều rồi gộp 2 ca đã khai báo vào một lịch trình ca. Các bước khai báo tiến hành luần lượt như sau:

Bước 1: khai báo 2 ca làm việc có khung giờ như sau: (bấm vào đây để biết các bước khai báo ca làm việc)

Ca sáng: từ 8:00 đến 12:00. Ví dụ khai báo như hình dưới

khai bao ca làm việc sáng

Ca chiều: Từ 13:00 đến 17:00. Ví dụ như hình bên dưới.

vi du khai bao ca làm việc buổi chiều

Bước 2: sau khi đã khai báo xong 2 khu ca làm việc buổi sáng và buổi chiều, bạn tiếp tục vào mục lịch trình ca để gộp 2 ca làm việc vừa khai báo vào 1 lịch trình (bấm vào đây để xem hướng dẫn khai báo lịch trình ca). Bạn có thể chỉnh sửa lịch trình có sẵn hoặc khai báo lịch trình mới. Hình bên dưới là anh minh họa lịch trình đặt tên là hành chính với 2 ca làm việc CS và CC đã được khai báo trước đó ở bước 1.

vi dụ khai báo lịch trình ca

minh họa khai báo lịch trình ca có 2 ca làm việc sáng và chiều

Bước 3: cập nhật lại thông tin “Kiểu làm” trong thông tin nhân viên bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Cập nhật khiểu làm trong thông tin nhân viên  bấm vào đây để xem hướng dẫn. (mẹo: trên cây nhân sự, tìm đến người muốn sửa thông tin kiểu làm rồi nhấn đúp chuột vào, form thông tin nhân viên hiện lên và bạn có thể sửa trong đó).

sửa thông tin kiểu làm của nhân viên

Cách 2: sửa thông tin kiểm làm bằng chức năng đăng ký lịch trình làm việc (bấm vào đấy để xem hướng dẫn chi tiết). Tại chức năng này bạn chọn nhân viên muốn sửa thông tin kiểu làm (lịch trình làm việc) sang lịch trình trình bạn vừa khai báo ở bước 2 (trên ví dụ là lịch trình hành chính), sau đó chọn tên lịch trình bạn vừa khai báo ở bước 2 rồi bấm cập nhật.đăng ký lịch trình làm việc

Tham khảo thêm:

Khi nào cần sử dụng check In/out khi chấm công?

Đơn vị – công ty có nhiều ca làm việc, tôi phải cấu hình ra sao?

tải phần mềm chấm công FTA

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay