Để cài đặt lại phần mềm chấm công FTA, trước tiên bạn cần lưu lại database hiện tại của phần mềm để tránh việc phải khái báo và cấu hình lại phần mềm từ đầu. bài này bạn có thể làm tương tự khi bạn cài lại windows hoặc chuyển phần mềm sang máy tính khác.

Để lưu lại database của phần mềm, trên trình đơn của phần mềm vào Hệ thống -> Cấu hình cơ sở dữ liệu

Cấu hình csdl fta

Form thông tin cấu hình CSDL

Tại đây phần mềm sẽ hiển thị đường dẫn lưu file database của phần mềm bạn có thể copy lại file này sang ở khác (nếu trường hợp lưu trên ổ đĩa cài windows và bạn đang cần cài lại windows) hoặc nhớ để sau khi cài lại phần mềm bạn trỏ lại đúng đường dẫn đó để phần mềm nhận lại database cũ. Nếu trường hợp mục đường dẫn này trống thì mặc định file database nằm trong thư mục database trong thư mục cài đặt của phần mềm.

Sau khi đã lưu lại file database của phần mềm bạn có thể tiến hành cài lại windows hoặc cài lại phần mềm sau đó bạn trỏ lại đường dẫn file database theo đường dẫn filedatabase mà bạn đã lưu.

Xem thêm: Tôi có 2 nhân viên quản lý máy chấm công, làm cách nào để tôi có thể cài đặt trên 2 máy tính?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay