Câu hỏi thường gặp: Tôi muốn kết xuất báo cáo chấm công, giờ tôi phải làm những gì?

Chức năng “Tải dữ liệu chấm công” là chức năng giúp bạn tải các bản ghi chấm công được lưu trên máy chấm công xuống phần mềm để tính toán thời gian làm việc cho nhân viên. Bình thường sau khi nhân viên chấm công, máy chấm công sẽ tiến hành lưu lại thời gian chấm công cũng như số ID của từng nhân viên vào bộ nhớ trên máy và để có thể tính toán thời gian làm việc cũng như xuất các báo cáo chấm công ta cần sử dụng chức năng này để tải dữ liệu chấm công từ trên máy xuông phần mềm. Để tải dữ liệu chấm công từ máy xuống phần mềm FTA các bạn làm theo các bước sau:

Tải dữ liệu chấm công về máy tính phần mềm chấm công FTA

  1. Tại menu phần mềm bạn vào Máy chấm công -> Tải dữ liệu chấm công hoặc shotcut “Tải dữ liệu” trên thanh công cụ.
  2. Bấm “Tải dữ liệu” để tải dữ liệu từ chấm công trên máy.

Dữ liệu chấm công trên máy chấm công sẽ được phần mềm tự động kết nối và tải về phần mềm, các máy chấm công không thể kết nối hoặc lỗi không tải về được sẽ được phần mềm hiện thông báo để người quản trị dễ dàng xử lý.

  • Chú ý: tùy chọn “Tải lại bản ghi cũ” giúp bạn tải lại các bản ghi chấm công đã được tải từ trước. Bình thường mỗi lần phần mềm dữ liệu về hoàn tất phần mềm sẽ đánh dấu mốc tải dữ liệu (mục lần tải cuối trong Khai báo máy chấm công), các lần chấm công sau mốc này sẽ được phần mềm lấy về bà bỏ qua các bản ghi chấm công trước đó. Khi chọn tùy chọn này, phần mềm sẽ lấy toàn bộ bản ghi đang được lưu trên máy chấm công vềđể lưu về phần mềm.

Đối với một vài mấu máy chấm công có cổng USB để export các bản ghi chấm công ra một tập tin (file) lưu ra thẻ nhớ USB, trong form này bạn có thể nhập vào nút “Tệp tin” và làm theo các bước sau để nhập tệp tin được lưu từ thẻ nhớ USB:

Nhập dữ liệu chấm công

  1. Chọn máy chấm công đã xuất file ra.
  2. bấm “Duyệt” để duyệt đến file chấm công đã xuất ra.
  3. Nhấn “Nhập” để nhập vào phần mềm.

3 thoughts on “Tải dữ liệu chấm công

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay