Báo cáo về sớm theo tháng

Video hướng dẫn xuất báo cáo Mẫu báo cáo về sớm theo tháng tương tự như báo cáo đi muộn tháng, mẫu báo cáo này giúp bạn liệt kê thời gian về sớm theo từng ngay trong tháng của từng nhân viên. Để xuất mẫu báo cáo này trong form xuất báo cáo bạn nhấn nút […]

Read more
Báo cáo đi muộn theo tháng

Video hướng dẫn xuất báo cáo Báo cáo chấm công đi muộn theo tháng là mẫu báo cáo giúp bạn thống kê số phút đi muộn của nhân viên theo từng ngày trong tháng. Để xuất báo cáo này, tại form xuất báo cáo bạn nhấn nút “Đi muộn” và chọn “Bảng đi muộn theo […]

Read more
Báo cáo bảng tổng hợp công

Video hướng dẫn xuất báo cáo Bảng tổng hợp công là mẫu báo cáo tổng hợp toàn bộ các thông số làm việc của nhân viên trong tháng. Báo cáo tổng hợp chấm công FTA Công làm: Ngày thường: là số công làm được ở các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Cuối tuần: là […]

Read more
Bảng công có giờ vào ra

Bảng công có giờ vào ra có 2 mẫu khác nhau là “Bảng giờ làm có vào ra” và “Bảng công làm có vào ra”, về cơ bản thì 2 mẫu này có kiểu trình bày dữ liệu giống nhau và chỉ khác đôi chút là phần thông số làm mỗi ngày là công làm […]

Read more
Báo cáo bảng công tháng

Video hướng dẫn xuất báo cáo Bảng công tháng là báo cáo giúp bạn tổng hợp công làm cũng như thời gian làm của nhân viên, mẫu báo cáo này chia làm 2 báo cáo khác nhau là “Bảng công tháng” và “Bảng công giờ”, bảng công tháng hướng tới khách hàng tính theo công […]

Read more
Báo cáo chấm công chi tiết

Video hướng dẫn xuất báo cáo Báo cáo chấm công chi tiết là mẫu báo cáo tổng hợp chi tiết công của từng nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ được gom vào 1 bảng mẫu như hình dưới. Tại mẫu báo cáo này, phần header bao gồm các dữ liệu sau (từ trên xuống dưới, […]

Read more
Xuất báo cáo chấm công

Video hướng dẫn xuất báo cáo Xuất báo cáo chấm công là công đoạn thường sẽ phải làm của nhân viên quản trị. Đây là nơi giúp bạn tổng hợp các dữ liệu đã khai báo và thu thập được từ máy chấm công (nhân viên chấm công) để xuất ra các báo cáo chấm […]

Read more
bán máy chấm công vân tay