Video hướng dẫn xuất báo cáo

Mẫu báo cáo về sớm theo tháng tương tự như báo cáo đi muộn tháng, mẫu báo cáo này giúp bạn liệt kê thời gian về sớm theo từng ngay trong tháng của từng nhân viên. Để xuất mẫu báo cáo này trong form xuất báo cáo bạn nhấn nút “Về sớm” chọn “Bảng về sớm theo tháng”.

Báo cáo về sớm theo tháng

 

Tại đây báo cáo sẽ liệt kê số phút về sớm theo từng ngày của nhân viên, nếu nhân viên không đi muộn báo cáo sẽ hiển thị số 0 còn nếu nhân viên về sớm báo cáo sẽ hiển thị số phút về sớm của nhân viên tương ứng với ngày đó. Cuối báo cáo sẽ tổng hợp cho bạn số phút và số lần về sớm của nhân viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay