Video hướng dẫn xuất báo cáo

Báo cáo đi muộn về sớm theo tháng là mẫu báo cáo liệt kê dữ liệu đi muộn và về sớm theo tháng. Mỗi nhân viên sẽ có 2 ô theo từng ngày thể hiện số phút đi muộn và về sớm, cuối báo cáo sẽ là tổng hợp số lần và số phút đi muộn và về sớm của nhân viên trong tháng. Để xuất báo cáo chấm công dạng này, tại form xuất báo cáo bạn nhấn nút “Đi muộn” chọn “Tổng hợp đi muộn về sớm”.

Mẫu báo cáo chấm công đi muộn về sớm theo tháng

Mẫu báo cáo chấm công đi muộn về sớm tháng

Tại đây số phút đi muộn và về sớm của nhân viên theo từng ngày sẽ được báo cáo hiển thị lên báo cáo, nếu nhân viên không đi muộn hoặc về sớm báo cáo sẽ hiển thị số 0 còn nếu nhân viên đi muộn hoặc về sớm báo cáo sẽ hiển thị số phút về sớm hoặc đi muộn của nhân viên.

Xem thêm: Xuất báo cáo chấm công

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay