Video hướng dẫn xuất báo cáo

Báo cáo vào ra là mẫu báo cáo tổng hợp và xuất ra các lần chấm công của nhân viên. Mẫu báo cáo này được chia ra làm 2 mẫu báo cáo khác nhau là báo cáo “Vào ra tính giờ” và báo cáo “Vào ra chi tiết”. Để xuất báo cáo này, tại form xuất báo cáo chấm công bạn nhấn nút “Vào ra” sau đó chọn “Vào ra tính giờ” hoặc “Vào ra chi tiết” tùy theo nhu cầu của bạn.

Báo cáo chấm công ra vào

Mẫu báo cáo chấm công vào ra.

Sự khác nhau giữa 2 mẫu báo cáo phụ thuộc vào tham sốkiểu tính giờ trong Quản lý khai báo ca làm việc, báo cáo vào ra chi tiết sẽ hiển thị tất cả những giờ chấm công của nhân viên trong ca làm việc còn báo cáo vào ra tính giờ chỉ hiển thị thời gian chấm công của nhân viên được tính giờ vd: nếu nhân viên chấm công 4 lần trong ca làm việc là 8:00, 12:00, 13:30 và 17:30 thì báo cáo vào ra chi tiết sẽ hiển thị toàn bộ 4 lần chấm công lên báo cáo còn báo cáo vào ra tính giờ chỉ hiển thị giờ 8:00 vào và 17:30 ra còn bỏ qua 2 giờ ở giữa là 12:00 và 13:30 (việc các giờ có bị bỏ qua hay không còn phụ thuộc vào tham số kiểu tính giờ đã nói ở trên và tham số “kiểu xác định” trong Quản lý lịch trình làm việc ở đây là lấy ví dụ tham số được đặt mặc định là “Điểm danh đầu tiên và cuối cùng” của tham số kiểu tính giờ).

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bán máy chấm công vân tay